Praktické informace

Mapa

Mapka Husí slavnosti

Parkování

Nám. 9. května - ulice mezi Základní školou a ZUŠ Boskovice

Parkoviště Růžové náměstí na ul. Bezručova

Masarykovo nám. - spodní část

Parkoviště Antonína Trapla

Parkoviště Komenského

Ubytování

Stránka se připravuje...

Registrace prodejců

Součástí pestrého programu slavností je i historický jarmark, který se koná v sobotu 29. září 2018 (od 9.00 do 18.00) a v neděli 30. září 2018 (od 9.00 do 17.00).

Důležité upozornění! Registrace prodejců byla uzavřena k datu 6. 8. 2018. Již není možné se přihlásit. Děkujeme za pochopení.

Upřednostňujeme stálé prodejce a výrobce tradičního charakteru, historická řemesla apod. Stánky s občerstvením akceptujeme jen v omezeném množství. Přihlášky přijímáme od 16. dubna 2018 – prosíme o vyplnění přihláškového formuláře pro prodejce. Přihlášky budou uzavřeny 15. 8. 2018. Pořadatel si vyhrazuje právo výběru a není povinen zdůvodňovat přijetí či odmítnutí jednotlivých nabídek! Vybraní zájemci o prodej budou kontaktování nejpozději do 14 dnů od doručení vyplněné přihlášky.

Prodejní místa budou v parku před Zámeckým skleníkem. V parku u jezírka budou umístěny pouze historické stánky, ukázky tradičních řemesel a vybrané občerstvení.

Je naprosto nezbytné zúčastnit se obou dnů a respektovat časy příjezdu (do 7:30 hod.) a odjezdu (29 .9. od 18.00 hod.,30.9. od 17 hod) a během Husích slavností se řídit pokyny pořadatele.

Ceník:

Za stánek s rukodělnými výrobky a podobným jarmarečným sortimentem do 2m délky je platba 600 Kč, u většího stánku se poplatek navyšuje za každý metr o 150 Kč.

Za stánek s občerstvením je platba 1000 Kč do 2m délky, rovněž platí navýšení ceny o 150 Kč za každý započatý metr.

Akceptuje pouze stánky o maximální velikosti 4 m délky a 3 m hloubky.

Prodejci v dobových kostýmech mají jednorázovou slevu 100 Kč.

Poplatek za případný odběr elektřiny u všech typů stánků činí 200 Kč. Možnost připojení na elektrický proud je velmi omezená. Proto budeme stánků s odběrem elektrického proudu vybírat jen omezené množství. Podle vyhl.101/2005 sb. § 3 musí prodejce, který požaduje odběr elektřiny, zaslat revizní zprávu od elektrického zařízení, které chce připojit.

Úhrada zálohy za stánek s jarmarečným sortimentem na 2 dny činí 600 Kč.
Úhrada zálohy za stánek s občerstvením za 2 dny je 1000 Kč.

Bude vám vystavena zálohová faktura, na základě které uhradíte zálohu. V přihlášce musí být uvedeno IČO pro vystavení faktury. Zálohová faktura i daňový doklad k přijaté platbě Vám bude zaslán e-mailem. Záloha je nevratná. V místě konání Vám podle našeho ceníku (čili podle velikosti stánku) bude vystaven případný doplatek.

Kontakt a evidence prodejců:

Kulturní zařízení města Boskovice, Kpt. Jaroše 15, 680 01 Boskovice, telefon 516 45 35 44.
Odpovědná osoba: Eva Václavíková, e-mail: vaclavikova.kultura@boskovice.cz,mobil 730 182 330.

Pozvěte vaše kamarády na Facebooku

sipka