Praktické informace

Mapa

Husí slavnosti 2019 Mapka

Ubytování

Hotel Pod Zámkem, Hradní 4, Boskovice
Hotel Moravia - Lasákův mlýn, Dukelská 77, Boskovice
Hotel Slavia, Komenského 55, Boskovice
Hotel Záložna, Masarykovo nám. 11, Boskovice

Registrace prodejců

Registrace prodejců byla uzavřena 31. 7. 2019. V tuto chvíli se již není možné přihlásit, kapacita byla naplněna. Děkujeme za pochopení.

Součástí pestrého programu slavností je i historický jarmark, který se koná v sobotu 28. září a v neděli 29. září 2019 od 9.00 do 17.00 hod.

Upřednostňujeme stálé prodejce a výrobce tradičního charakteru, historická řemesla apod. Stánky s občerstvením akceptujeme jen v omezeném množství. Přihlášky přijímáme od 2. května 2019 – prosíme o vyplnění přihláškového formuláře pro prodejce. Přihlášky budou uzavřeny 31. 7. 2019. Pořadatel si vyhrazuje právo výběru a není povinen zdůvodňovat přijetí či odmítnutí jednotlivých nabídek! Vybraní zájemci o prodej budou kontaktování nejpozději do 14 dnů od doručení vyplněné přihlášky.

Prodejní místa budou v parku před Zámeckým skleníkem a na Masarykově nám. V parku u jezírka budou umístěny pouze historické stánky, ukázky tradičních řemesel a vybrané občerstvení. Stánkový prodej nebude letos umožněn na ulici Hradní, která bude tento ročník sloužit pouze jako přístupová cesta. 

Je naprosto nezbytné zúčastnit se obou dnů a respektovat časy příjezdu (od 6.00 do 7.30 hod.) a odjezdu (od 17.00 hod.) a během Husích slavností se řídit pokyny pořadatele.

Ceník:

Za stánek s rukodělnými výrobky a podobným jarmarečným sortimentem do 2m délky je platba 600 Kč, u většího stánku se poplatek navyšuje za každý metr o 100 Kč.

Za stánek s občerstvením je platba 1000 Kč do 2m délky, rovněž platí navýšení ceny o 150 Kč za každý započatý metr.

Akceptuje pouze stánky o maximální velikosti 4 m délky a 3 m hloubky.

Prodejci v dobových kostýmech mají jednorázovou slevu 100 Kč.

Poplatek za případný odběr elektřiny u všech typů stánků činí 200 Kč. Možnost připojení na elektrický proud je velmi omezená. Proto budeme stánků s odběrem elektrického proudu vybírat jen omezené množství. Podle vyhl.101/2005 sb. § 3 musí prodejce, který požaduje odběr elektřiny, zaslat revizní zprávu od elektrického zařízení, které chce připojit.

Úhrada zálohy za stánek s jarmarečným sortimentem na 2 dny činí 600 Kč.
Úhrada zálohy za stánek s občerstvením za 2 dny je 1000 Kč.

Bude vám vystavena zálohová faktura, na základě které uhradíte zálohu. V přihlášce musí být uvedeno IČO pro vystavení faktury. Zálohová faktura i daňový doklad k přijaté platbě Vám bude zaslán e-mailem. Záloha je nevratná. V místě konání Vám podle našeho ceníku (čili podle velikosti stánku) bude vystaven případný doplatek.

Kontakt a evidence prodejců:

Kulturní zařízení města Boskovice, Kpt. Jaroše 15, 680 01 Boskovice, telefon 516 45 35 44.
Odpovědná osoba: Eva Václavíková, e-mail: vaclavikova.kultura@boskovice.cz,mobil 730 182 330.

Pozvěte vaše kamarády na Facebooku

sipka