Praktické informace

Mapa

Husí slavnosti 2019 Mapka

Ubytování

Hotel Moravia - Lasákův mlýn, Dukelská 77, Boskovice
Hotel Slavia, Komenského 55, Boskovice
Hotel Záložna, Masarykovo nám. 11, Boskovice
Hotel Sudický dvůr, Sudice 50, Boskovice

Registrace prodejců

Registrace prodejců byla uzavřena 31. 7. 2019. V tuto chvíli se již není možné přihlásit, kapacita byla naplněna. Děkujeme za pochopení.

Součástí pestrého programu slavností je i historický jarmark, který se koná v sobotu 28. září a v neděli 29. září 2019 od 9.00 do 17.00 hod.

Upřednostňujeme stálé prodejce a výrobce tradičního charakteru, historická řemesla apod. Stánky s občerstvením akceptujeme jen v omezeném množství. Přihlášky přijímáme od 2. května 2019 – prosíme o vyplnění přihláškového formuláře pro prodejce. Přihlášky budou uzavřeny 31. 7. 2019. Pořadatel si vyhrazuje právo výběru a není povinen zdůvodňovat přijetí či odmítnutí jednotlivých nabídek! Vybraní zájemci o prodej budou kontaktování nejpozději do 14 dnů od doručení vyplněné přihlášky.

Prodejní místa budou v parku před Zámeckým skleníkem a na Masarykově nám. V parku u jezírka budou umístěny pouze historické stánky, ukázky tradičních řemesel a vybrané občerstvení. Stánkový prodej nebude letos umožněn na ulici Hradní, která bude tento ročník sloužit pouze jako přístupová cesta. 

Je naprosto nezbytné zúčastnit se obou dnů a respektovat časy příjezdu (od 6.00 do 7.30 hod.) a odjezdu (od 17.00 hod.) a během Husích slavností se řídit pokyny pořadatele.

Ceník:

Za stánek s rukodělnými výrobky a podobným jarmarečným sortimentem do 2m délky je platba 600 Kč, u většího stánku se poplatek navyšuje za každý metr o 100 Kč.

Za stánek s občerstvením je platba 1000 Kč do 2m délky, rovněž platí navýšení ceny o 150 Kč za každý započatý metr.

Akceptuje pouze stánky o maximální velikosti 4 m délky a 3 m hloubky.

Prodejci v dobových kostýmech mají jednorázovou slevu 100 Kč.

Poplatek za případný odběr elektřiny u všech typů stánků činí 200 Kč. Možnost připojení na elektrický proud je velmi omezená. Proto budeme stánků s odběrem elektrického proudu vybírat jen omezené množství. Podle vyhl.101/2005 sb. § 3 musí prodejce, který požaduje odběr elektřiny, zaslat revizní zprávu od elektrického zařízení, které chce připojit.

Úhrada zálohy za stánek s jarmarečným sortimentem na 2 dny činí 600 Kč.
Úhrada zálohy za stánek s občerstvením za 2 dny je 1000 Kč.

Bude vám vystavena zálohová faktura, na základě které uhradíte zálohu. V přihlášce musí být uvedeno IČO pro vystavení faktury. Zálohová faktura i daňový doklad k přijaté platbě Vám bude zaslán e-mailem. Záloha je nevratná. V místě konání Vám podle našeho ceníku (čili podle velikosti stánku) bude vystaven případný doplatek.

Kontakt a evidence prodejců:

Kulturní zařízení města Boskovice, Kpt. Jaroše 15, 680 01 Boskovice, telefon 516 45 35 44.
Odpovědná osoba: Eva Václavíková, e-mail: vaclavikova.kultura@boskovice.cz,mobil 730 182 330.

Pozvěte vaše kamarády na Facebooku

sipka